Introductie

Werkterrein en uitgangspunten:

Praesento ondersteunt docenten in het Voortgezet Onderwijs (VO). Er wordt gebruik gemaakt van de methode Beeldcoaching (voorheen School Video Interactie Begeleiding SVIB).

Centraal staat altijd de leervraag van de docent. Leervragen kunnen van startende docenten zijn of van ervaren docenten die een bepaalde aanpak in onderwijssituaties of van bepaalde leerlingen nader willen analyseren en verbeteren.

Vertrouwen en veiligheid zijn de pijlers waarop de coaching gebaseerd is.